NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS/PROPOSAMEN BERRIAK GARAI BERRIETARAKO(4/4)

Si representamos la vida como un continuo cruce de caminos tenemos que convenir que el CRUCE ante el que nos encontramos es especialmente relevante.

Tenemos ante nosotros y nosotras todas las posibilidades abiertas. Unos caminos aparecen como muy transitados aunque con unas expectativas inciertas. Otros en cambio están muy poco explorados y las expectativas son confusas. En cualquier caso nuestra propuesta se basa en experimentar para aprender de la experiencia y para avanzar.

Por ello queremos invitarte a ti especialmente para participar en una COMUNIDAD de personas con ganas de EXPLORAR y de COMPARTIR.

Desde el Departamento de Promoción Económica queremos impulsar, con tu colaboración, diversas dinámicas para poner encima de la mesa todas aquellas cuestiones y experiencias que puedan contribuir a la construcción de nuevas realidades por venir.

Aprovechando nuestra experiencia en los últimos 3 años en el impulso de diversos foros queremos lanzar una nueva propuesta en la que converjan todas las iniciativas anteriores y en la que también quepan todas aquellas nuevas personas que deseen participar en este tipo de iniciativas.

Para ello os anunciamos el nacimiento de «ARBELA» como plataforma de encuentro y debate en el que construir entre todos y todas el futuro que deseamos para nuestras organizaciones.

En breve os enviaremos información más detallada para que puedas incorporarte a esta comunidad si ese fuera tu deseo.

Confiamos que esta iniciativa sea de tu interés. En cualquier caso estamos abiertos a cualquier propuesta que quieras hacernos llegar.

Seguimos en contacto en este largo y, seguro, fecundo caminar.

EL EQUIPO DEL SERVICIO DE INNOVACION

Baldin eta bizitza etengabeko bidegurutze gisa irudikatzen badugu, aurrean dugun GURUTZAGUNEA bereziki adierazgarria dela onartu behar dugu.

Aukera guztiak zabalik ditugu begien aurrean. Bide batzuetan trafiko handia dagoela begitanduko zaigu, igurikapenak badaezpadakoak izan arren. Beste bide batzuk, berriz, gutxi esploratu dira, eta horietan ere aski ilunak dira igurikapenak. Dena den ere, gure proposamenaren funtsa esperimentatzea da, eskarmentuaren bidez ikasteko eta aurrera egiteko.

Hori dela bide, gonbite berezia helarazi nahi dizugu, zuri, ESPLORATZEKO eta PARTEKATZEKO gogoa duen PERTSONA-ERKIDEGOAn parte har dezazun.

Ekonomi Sustapen Sailekook, lankide zaitugularik, zenbait dinamika abiarazi nahi ditugu, etorkizun diren errealitate berriak eraikitzen laguntzeko gai eta esperientzia guztiak mahai gainean jartze aldera.

Zenbait elkargune bultzatzeko lanean azken 3 urteotan izan dugun eskarmentua probestuz, proposamen berria helarazi nahi dizuegu, aurreko ekimen guztiak jasotzen eta ekimen mota hauetan esku hartu nahi duten pertsona guztiak biltzen dituen proposamena, alegia.

Horretarako, «ARBELA» deritzon ekimenaren sorrera iragartzen dizuegu. Hain zuzen ere, ekimen hori denon artean geure erakundeentzat eraiki nahi dugun etorkizuna taxutzeko topagune eta eztabaidagunea da.

Laster bidaliko dizkizuegu argibide zehatzagoak, erkidego honetan sar zaitezen, nahi baduzu.

Ziur dakigu ekimen hau interesatuko zaizuna. Dena den, proposamenen bat helarazi nahi badiguzu, prest gaude goitik behera ikusi eta aztertzeko.

Etengabe harremanetan egongo gara bide luze eta, ziur aski, oparo honetan.

BERRIKUNTZA ZERBITZUKO TALDEA

Discussion Area - Leave a Comment
*

Arbela. Bideak Eginez.